Att komma tillbaka efter en skada

Oavsett hur väl träningen är upplagd för att klara prestationerna kan det hända att man blir skadad. Skador kan uppstå av många olika anledningar och det är inte alltid det går att undvika dem. Beroende på skada kan rehabiliteringen se annorlunda ut från fall till fall. Det finns ändå några viktiga saker att tänka på när man ska komma tillbaka efter en skada.

Ta hand om den akuta skadan

I ett första skede är det viktigt att ta hand om den akuta skadan. Oavsett var skadan har uppstått är kyla bra under de första dygnen. En korrekt kylning av en skada kan förkorta läkningstiden väldigt mycket. Under den här tiden är det viktigt att ta det mycket försiktigt och att undvika belastning av det skadade området.

Kontrollera vilken typ av skada

I nästa skede, när eventuell svullnad har gått ned, är det viktigt att ta reda på vilken skada som faktiskt har uppkommit. Här är det viktigt att få en diagnos snabbt för att direkt kunna hantera skadan på rätt sätt. Utan diagnos kan det lätt bli att rehabiliteringen från början inte är optimal och det kommer snabbt att leda till att rehabiliteringstiden blir längre.

Påbörja rehabiliteringen

När du har fått diagnosen gäller det sedan att lägga upp en bra plan för att kunna optimera rehabiliteringen. Om träningen blir för intensiv snabbt kan det lätt bli att skadan riskerar att gå upp igen. Det är något som bör undvikas. Idag finns det många bra maskiner på gym där det är lätt att ställa in träningsintensiteten. Om rätt maskin inte finns tillgänglig kan det vara värt att se över möjligheterna för gymmet att införskaffa mer utrustning. Det kan vara svårt, men om behovet är stort kan det gå att finansiera via företaget som Fakturino där det även erbjuds företagsleasing.

För din egen del gäller det att skor och annan utrustning är väl anpassad för dina behov. Kom ihåg också att behoven kan se annorlunda ut under tiden som rehabiliteringen sker.

Kontrollera skadans utveckling

Under rehabiliteringen kan det var värt att med jämna mellanrum se hur skadan har utvecklat sig. Här gäller det givetvis olika beroende på skada, men att föra en kontinuerlig dialog med din kontakt inom sjukvården kan vara en bra början. Något som är viktigt under hela perioden innan skadan är helt läkt är att lyssna på sin egen kropp. Det är lätt att få bakslag och det kan förvärra den skada som fanns från början. Många lyckas komma tillbaka helt, även om de har drabbats av svåra skador. Tanken är att det ska vara roligt att träna och att uppnå mål skadefri är givetvis det mest roliga oavsett vilken nivå träningen sker på.

About the author

writers-blogily