Citytraillöpning – vad är det?

Ordet citytrail syftar till att visa att loppet till sitt upplägg liknar ett traillopp men att bansträckningen ligger i en stadsmiljö istället för i skog och berg. Det gör att loppet särskiljs från ett vanligt motionslopp som enbart går på asfaltsvägar och grusvägar.

En trailbana i city kan växla mellan skogspartier, trappor, parkvägar, asfalt och grus. Precis som i ett vanligt traillopp i naturen så ingår stora nivåskillnader och ofta innehåller loppet branta upp- och nedförsbackar. Träning i omväxlande terräng, se exempelvis, är mycket effektivt.

Trail i city ger en annorlunda och omväxlande löpning och omväxlingen i underlag, och höjdskillnaderna utmanar både dina mentala och fysiska förmågor. Både kropp och knopp får stimulans och utvecklas. Tack vare att banan förändras hela tiden kommer du troligen inte att uppleva trötthet på samma sätt som under en monoton raksträcka på ett asfaltslopp.

Som deltagare kommer du att upptäcka vilka fantastiska möjligheter även en stadsmiljö kan bjuda på för en löpare som vill ha variation och annorlunda utmaningar jämfört med den vanliga rundan. Säkerligen kommer du att få se delar av staden där du aldrig varit och förhoppningsvis upptäcker du nya smultronställen som du kan återvända till efter loppet.

About the author

writers-blogily